Rok 2013 bol pre Heitman na Slovensku vynikajúci

Bratislava, 10. február 2014
Dosiahnuté výsledky spoločnosti Heitman za rok 2013 v oblasti nových prenájmov a renegociácií kancelárskeho portfólia na Slovensku sú mimoriadne pozitívne v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Uplynulý rok bol jedným z najnáročnejších z pohľadu čistých nových zazmluvnení v Bratislave.


V minulom roku spoločnosť podpísala nové kontrakty na viac ako 14.000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov naprieč svojmu portfóliu. Spoločnosť zvýšila obsadenosť prenajímaných priestorov o viac ako 10 percentuálnych bodov na viac ako 85.000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov vo vlastníctve správcu fondu. Na konci roka 2012 Heitman prijal veľmi jasnú novú stratégiu pre lízing a správu rozsiahleho portfólia nehnuteľností v Bratislave. Jej základom bolo, aby Heitman bol oveľa viac lokálny a proaktívny v prístupe k prenájmu a uvádzaniu kancelárskych priestorov. "Kľúčom k nášmu úspechu v roku 2013 bola väčšia viditeľnosť spoločnosti Heitman a pokračujúca osobná komunikácia so súčasnými ako aj potenciálnymi nájomcami. Naši klienti si zaslúžia osobitnú starostlivosť, cenovo výhodné ale zároveň vysoko kvalitné priestory na jednej z najžiadanejších adries v Bratislave. Môžem potvrdiť, že Heitman sa nezastaví pri úspechu z roka 2013 a už teraz sa zameriava na dosiahnutie ešte lepších výsledkov v roku 2014, ako očakávame zo zotavujúcej sa ekonomiky v Európe," uviedol Guy Speir, riaditeľ pre lízing fondu Heitman.
"Heitman má aktuálne veľmi silný tím v Bratislave. Vďaka nášmu úsiliu sme dosiahli viac ako 18% podiel na všetkých uzavretých transakciách pri viac ako 5 %-tnom celkovom podieli na trhu kancelárskych priestorov. To znamená, že viac ako každý piaty prenajatý meter štvorcový kancelárskych priestorov v Bratislave bol podpísaný nami," komentovala Lucia Tranová, leasing manager pre Heitman na Slovensku.