Stopy pre fajčiarov

Bratislava, august 2017

Všimli ste si nové značky na chodníku pred Aupark Tower? Namaľované stopy majú naviesť fajčiarov spred hlavného vchodu do príjemnejšej relax zóny, kde si môžu objednať kávičku z Moods či relaxovať pri pohľade na Sad Janka Kráľa. Značky vychádzajú z teórie nudge, ktorá namiesto sankcií a zákazov ukazuje ľuďom nové možnosti.