Heitman trhovým lídrom v prenájme kancelárskych priestorov za prvý polrok 2013

2. júl 2013
Globálny realitný fond Heitman Real Estate, ktorý vlastní administratívne budovy Bratislava Business Center (BBC) 5, 4, 3 a Aupark Tower, uzavrel v prvej polovici roka 2013 zmluvy na prenájom kancelárskych priestorov v objeme viac ako 12,000 m2. Predstavuje to jeden z najväčších trhových podielov za dané časové obdobie. Vyše 2200 m2 tvoria zmluvy s novými nájomníkmi a viac ako 10 000 m2 predstavuje predĺženie zmlúv s existujúcimi lojálnymi nájomníkmi. Všetci títo nájomníci sú významnými a silnými spoločnosťami. Avšak najväčším úspechom je podpísanie dlhodobej zmluvy s jedným z najväčších nájomníkov v Aupark Tower a rozšírenie priestorov jedného z kľúčových nájomníkov v BBC 5  o 50% čím v súčasnosti disponuje kancelárskymi priestormi na takmer 5,000 m2.  

„Sme spokojní s lízingovými výsledkami v BBC 5 počas prvého polroku. Heitman a jeho aktíva sa budú aj naďalej zameriavať na firmy z oblasti IT, výskumu a vývoja či farmaceutického a konzultačného sektora. Naše budovy pre ne poskytujú vynikajúce podnikateľské prostredie a navyše umožňujú spoločnostiam rásť a vytvárať nové obchodné príležitosti, čoho príkladom je expanzia našich nájomníkov v BBC 5,” povedala Lucia Tranová, lízingová manažérka projektov BBC 5, 4 a 3.  

"Heitman vlastní na Slovensku výborné aktíva. V súčasnosti majú tieto aktíva jedných z najsilnejších realizátorov na bratislavskom trhu. Nájomník v Aupark Tower je jednou z najznámejších globálnych spoločností a uzavretie dlhodobej nájomnej zmluvy s ním je obrovským úspechom pre Heitman a jeho investorov. Heitman si počas dlhoročnej spolupráce vytvoril silný vzťah s nájomníkmi pôsobiacimi v BBC 5. Ich rast v tomto projekte opäť potvrdzuje skutočnú pozíciu BBC 5 v Bratislave," dodáva Guy Speir, vedúci predaja pre administratívne priestory Heitman na Slovensku.  

V BBC 5, 4 a 3 sú stále voľné kvalitné kancelárske priestory. Heitman  má záujem nadviazať na výsledky z prvej polovice roka 2013 a pokračovať v tomto smere po celý rok s cieľom dosiahnuť ďalšie uzavretie zmlúv na kancelárske priestory.