Heitman budovy dosiahli plnú obsadenosť

Bratislava, december 2016

Realitný fond Heitman v tomto roku podpísal lízingové kontrakty na vyše 24-tisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov. Úspech spoločnosti odráža niekoľkomesačný trend klesajúcej neobsadenosti administratívnych budov v Bratislave po predchádzajúcich náročnejších rokoch. Obsadenosť budov fondu v hlavnom meste sa tak tento rok dostala na plných 100 %. Približne 70 % z lízingových kontraktov tvoria renegociácie s existujúcimi nájomníkmi. Heitman patrí k najväčším vlastníkom kancelárskych budov v Bratislave – Aupark Tower, BBC5 a CEOP. „Sme veľmi radi, že naše kancelárske priestory v Bratislave sú plne obsadené,“ povedal Guy Speir, riaditeľ lízingu spoločnosti Heitman, a dodal: „Za naším úspechom je nielen odbornosť a skúsenosti, ktoré prinášame do správy aktív, ale aj aj silný dopyt po kancelárskych priestoroch v Bratislave spôsobený oživením trhu nehnuteľností. Heitman ponúka kvalitné budovy a pôsobí vo všetkých oblastiach správy budov, pričom neustále naše aktíva zhodnocujeme a  modernizujeme.  Kľúčom k úspešnej správe majetku je zistiť, čo nájomníci od budovy očakávajú, a zaviazať sa kontinuálne plniť ich potreby. Výsledkom je potom vysoké percento renegociácií s existujúcimi klientmi. Sme nesmierne vďační našim nájomníkom za ich neutíchajúcu podporu a v prípade vyhliadok do roku 2017 sme pozitívne naladení.“ Z takmer 24-tisíc štvorcových metrov prenajatej plochy kancelárií v tomto roku až 14 500 m2 tvorili renegociácie s existujúcimi klientmi. Medzi týmito spoločnosťami sa nachádza aj spoločnosť AT&T v Aupark Tower. „Spokojnosť nájomníkom s pracovným prostredím nezávisí iba od moderných technológií a dizajnu budovy, ale aj komunikácie s majiteľom a správcom. Potreby a názory nájomníkov sú pre nás veľmi dôležité, preto s nimi komunikujeme pravidelne na dennej báze. V spolupráci s majiteľom budovy robíme všetko pre to, aby sme nápady nájomníkov aj realizovali. Práve finišujeme redizajn výťahových kabín a nastavenie výťahového softvéru podľa požiadaviek nájomníkov,“ povedala Silvia Bassadin zo spoločnosti CBRE, ktorá spravuje všetky budovy fondu Heitman v Bratislave.