BBC 5 – nové IT centrum v Bratislave

Bratislava, 26. augusta 2013  

Regionálny líder IT trhu, Asseco Solutions, oznámila podpísanie nájomnej zmluvy s fondom Heitman. Spoločnosť sa presťahuje do priestorov Bratislava Business Center (BBC) 5, ktoré sa stanú jej novým sídlom. BBC 5 je už domovom niekoľkých z najväčších a najprestížnejších slovenských ako aj medzinárodných IT firiem. Tým sa BBC 5 stáva najvýznamnejším IT hubom v Bratislave.
Asseco Solutions sa pridáva k exkluzívnej skupine IT firiem ako Accenture, DITEC, SAP a Millennium. Martina Mošková, COO Asseco Solutions Slovakia, povedala: „Asseco Solutions je rýchlo rastúcou firmou a naše aktivity na Slovensku sú kľúčom k regionálnemu rozvoju. Po rozsiahlom hľadaní na trhu vyhovelo BBC 5 všetkým našim súčasným aj budúcim potrebám. Sme radi, že sme podpísali túto zmluvu s  Heitmanom v komplexe BBC 5.“  

IT sektor je mimoriadne významným odvetvím pre fond Heitman. V ďalších bratislavských nehnuteľnostiach patriacich fondu Heitman sídlia medzinárodní lídri trhu ako AT&T, Telefonica alebo ESET.  

Podpísaná zmluva s Asseco Solutions na takmer 2.000 m² nových kancelárskych priestorov znamená, že Heitman prenajal a predĺžil prenájom na 14.000 m² kancelárskych priestorov v prvej polovici roku 2013. Vývoj je súčasťou lízingovej stratégie fondu Heitman.  

„Sme nesmierne radi z uzavretia zmluvy s Asseco Solutions. Naša lízingová stratégia je uplatňovaná zameriavaním sa na rýchlo rastúce firmy. Náš nový nájomca rozhodne patrí do tejto skupiny,“ povedala Lucia Tranová, Leasing Manager pre BBC 5, 4 a 3.  

„Tento rok je pre nás zatiaľ spojený s mimoriadnymi úspechmi. Sme na správnej ceste k dosiahnutiu našich cieľov, viac odhalíme v ďalších novinkách v najbližších mesiacoch,“ dodal Guy Speir, riaditeľ lízingu pre Heitman na Slovensku.  

Heitman sa v prvej polovici roku 2013 stal lídrom podpísaných nájomných zmlúv v rámci slovenského trhu s administratívnymi priestormi. Keďže fond má ešte stále k dispozícii voľné priestory v BBC 5, 4 a 3, plánuje Heitman nadviazať na predchádzajúce úspechy aj v druhej polovici roku.