Aupark Tower získal BREEAM Excellent

Bratislava, február 2017

Po necelom roku od získania uznávaného zeleného certifikátu BREEAM Very Good dostala jedna zo siluet Bratislavy, administratívna budova Aupark Tower, ešte vyšší stupeň certifikácie. Budova získala hodnotenie Excellent v kategórii BREEAM In-Use v oboch hodnotených oblastiach – technický stav a manažment budovy. Aupark Tower sa tak zaradil medzi elitnú skupinu budov, ktoré pri svojej prevádzke zohľadňujú udržateľnosť zdrojov a dbajú na zdravé pracovné prostredie svojich nájomníkov. Podľa údajov Slovenskej rady pre zelené budovy má aktuálne v Bratislave zelenú certifikáciu typu BREEAM a LEED okolo 20  administratívnych projektov vrátane BBC5, ktorú rovnako ako Aupark Tower vlastní realitný fond Heitman. 

,,Získanie certifikátu BREEAM – Excellent, ktorý nadväzuje na minuloročnú certifikáciu, je jedným z výsledkov nášho úsilia o čo najefektívnejšie využívanie zdrojov, čo je v konečnom dôsledku dobré tak pre životné prostredie, ako aj pre našich klientov a akcionárov. Nájomníci v zelených budovách ťažia z efektívneho využívania zdrojov a rovnako aj z neustáleho zlepšovania služieb. BREEAM certifikácia je náročný proces, ktorý zahŕňa množstvo investícií, zmien a rozhodnutí, pričom potvrdzuje elitné postavenie budovy Aupark Tower na bratislavskom trhu,“ uviedol Jan Kubíček z Portfolio Managementu spoločnosti Heitman. Dlhodobý zámer fondu investovať do vlastných aktív a znalosť aktívneho manažmentu sa prejavili pozitívne aj na výkonnosti lízingu. Ten vlani  prenajal rekordných 24-tisíc štvorcových metrov kancelárskej plochy, čím budovy Heitmanu – Aupark Tower, BBC5 a CEOP dosiahli takmer plnú obsadenosť.  

Certifikáciu oceňuje aj Tomáš Hettych, HSE Manager CZ-SK spoločnosti Sanofi/Zentiva Slovakia, ktorá sídli v Aupark Tower: „Pri rozhodovaní o sídle spoločnosti budeme určite zohľadňovať, či má budova zelený certifikát, ktorý zaručuje aj úsporu energií. Pre našu skupinu je oblasť udržateľnosti veľmi dôležitá. Naše továrne a pobočky rešpektujú korporátne štandardy a Sanofi sa snaží byť lídrom v oblasti udržateľnosti. V budove Aupark Tower oceňujeme napríklad novú logiku výťahov, ktoré sú lepšie využívané, čím sa šetrí elektrická energia.“  

Čo je BREEAM?
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je jedným  z najuznávanejších britských hodnotiacich systémov zameriavajúcich sa na posudzovanie vplyvu budov na životné prostredie. Systém BREEAM nastavuje štandardy pre najlepšie využitie osvedčených postupov v oblasti udržateľného dizajnu, výstavby, ako aj prevádzky. Poskytuje širokú škálu úrovne hodnotení budov od energetických po environmentálne kritériá. Patria medzi ne energie a voda, vnútorné prostredie (zdravie a komfort), znečisťujúce látky, doprava, použité materiály, odpad, využitie pôdy,  ekológia a riadiace procesy.  
Proces certifikácie BREEAM zahŕňa posúdenie nielen technických vlastností budovy, ale aj jej prevádzkovania a správy. Rozdiel medzi nižším stupňom Very Good a vyšším stupňom Excellent spočíva v počte získaných kreditov, ktoré sú garanciou, že budova funguje na vyššej úrovni v úspore energií, rešpektovaní biodiverzity prostredia, kontrole emisií, separovania odpadu, monitorovaní a údržbe technológií, ktoré zabezpečujú nájomníkom zdravé pracovné prostredie. Akreditačný proces pre budovu Aupark Tower zastrešoval tím odborníkov zo spoločnosti OBERMEYER HELIKA, a.s.  
Systém BREEAM bol spustený v roku 1990 vo Veľkej Británii a v súčasnosti ho využíva viac ako 50 krajín sveta pre nerezidenčné budovy z oblasti obchodu, priemyslu a inštitúcií. Viac na www.breeam.org.