Aupark Tower a BBC5 ocenené prestížnym certifikátom BREEAM

Bratislava, apríl 2016

K 21 administratívnym budovám so zeleným certifikátom (podľa Bratislava Research Forum) pribudli v Bratislave ďalšie dve – Aupark Tower a BBC5. Oba prémiové administratívne komplexy realitného fondu Heitman získali medzinárodne uznávaný certifikát BREEAM. Budovy sa tak stali súčasťou prestížnej skupiny najuznávanejších zelených budov v Európe.

„Získanie certifikácie BREEAM pre budovy Aupark Tower a BBC5 je potvrdením snahy tímu Heitman neustále zvyšovať pridanú hodnotu našich aktív v Bratislave. Chceme vytvárať ideálne pracovné podmienky pre našich nájomníkov, znižovať záťaž na životné prostredie a zároveň dlhodobo spravovať kvalitné, energeticky úsporné a udržateľné budovy,“ uviedla Lucia Šimeková, lízingová manažérka Heitman v Bratislave.

Celkový proces získania prestížneho certifikátu trval podľa nej približne rok. Britská BREEAM certifikácia je viazaná na prevádzkovanie a správu budovy rovanko ako aj na posúdenie technických vlastností budovy. V rámci procesu tím odborníkov hodnotí lokalitu, dopravnú dostupnosť, energetické vlastnosti, vnútorné prostredie budovy, vodovodné systémy z hľadiska spotreby vody a spotrebu elektrickej energie. BREEAM posudzuje vplyv budov nielen na okolité prostredie, ale aj na technické riešenia interérových priestorov a kvalitu služieb poskytovaných nájomníkom.

„V súčasnosti kladú klienti aj investori čoraz väčší dôraz na udržateľnosť. Hoci legislatíva splnenie ekologických kritérií pri administratívnych budovách vyslovene nevyžaduje, nájomníci sami uprednostňujú komplexy, ktoré znižujú záťaž na životné prostredie. Preto je získanie zeleného certifikátu BREEAM takým významným výsledkom najmä pre naše existujúce budovy Aupark Tower a BBC 5. Zároveň je dôkazom ekologického zamerania spoločnosti Heitman a schopnosti byť špičkovým správcom aktív,“ doplnil Guy Speir, riaditeľ lízingu Heitman.   


Čo je BREEAM?
Building Research Establishment Environmental Assessment Method je jedným z najuznávanejších a najkomplexnejších hodnotiacich systémov zameriavajúcich sa na posudzovanie vplyvu budov na životné prostredie a zároveň aj na kvalitu vnútorného prostredia budov. Systém BREEAM nastavuje štandardy pre najlepšie využitie osvedčených postupov v oblasti udržateľného dizajnu, výstavby aj prevádzky. Poskytuje širokú škálu úrovne hodnotení budov od energetických po environmentálne kritériá a kategórie. Patria medzi ne energie a voda, vnútorné prostredie (zdravie a komfort), znečisťujúce látky, doprava, materiály, odpad, využitie pôdy a ekológia a riadiace procesy. Systém BREEAM bol spustený v roku 1990 vo Veľkej Británii a v súčasnosti ho využíva viac ako 50 krajín sveta pre nerezidenčné budovy z oblasti obchodu, priemyslu a inštitúcií. Viac na www.breeam.org.

Heitman (www.heitman.com) je realitná investičná správcovská spoločnosť s aktívami v hodnote približne 20 miliárd eur investovanými priamo a nepriamo do nehnuteľností v Severnej Amerike, Európe a ázijsko-tichomorskom regióne. Klientmi spoločnosti sú inštitúcie, dôchodkové spoločnosti, nadácie a individuálni investori. Európske súkromné kapitálové investície sú zastúpené v 17 krajinách a spravujú aktíva v hodnote 3,7 miliardy eur. Heitman ako vedúci investor v regióne má viac ako 50 zamestnancov v Európe v zastúpeniach v Londýne, vo Varšave, v Luxemburgu a Moskve. Súčasťou slovenského portfólia sú administratívne budovy v Bratislave BBC 3, BBC 4, BBC 5, CEOP a Aupark Tower. Heitman má aktuálne takmer 5 % podiel na slovenskom trhu prenájmu administratívnych priestorov.